dissabte, 21 de juny de 2008

Gravetat

Mira aquesta imatge, curiosa oi?

Aviso que no és conseqüència de que la nostra estimada Terra hagi rebut un cop enorme i s'hagi deformat com una llauna de cervesa, no és això, no, encara que de trepitjades i martellades en rep milers cada dia.


Aquí t'explico de què va:

La gravetat no és la mateixa en tota la superfície terrestre, sinó que va variant de tal forma que en uns llocs et pots sentir lleugerament més pesat que en d'altres.

El mapa d'aquesta imatge ens mostra en termes exagerats allí on la gravetat terrestre de la Terra és més forta i allí on és més dèbil. Una taca de baixa gravetat pot veure's just a la costa de l'India, mentre una d'alta esdevé al Sud de l'Oceà Pacífic.

La causa d'aquestes irregularitats és desconeguda ja que les característiques actuals de la superfície no semblen ser el motiu. Els científics mantenen la hipòtesis de que els factors més importants radiquen en la profunditat de les estructures subterrànies i poden referir-se a l'aparença de la Terra en un passat llunyà.


T'havies adonat mai d'aquest tipus de diferencial d'atraccions? Jo he sentit i sento atraccions diverses, però d'aquest tipus no sé si ho són.