dissabte, 7 de juny de 2008

Camins honestos

El que les lleis no prohibeixen, pot prohibir-lo l'honestedat.
Lucio Sèneca. Filòsof llatí.


I què vol dir ser honest? He trobat una bona definició:

Diem que una persona és honesta quan actua recolzant-se en la veritat i en la justícia genuïna. Ser honest suposa viure d'acord amb la veritat de la realitat que ens presenta el món, implica ser autèntic, real i objectiu. Ser honest suposa respecte per a un mateix i per als altres, perquè tots tenim el nostre caràcter i formes de fer diferenciades, i no ha d'haver motius per amagar-les o maquillar-les segons sigui la situació.

No només consisteix en dir la veritat, sinó entendre que moltes vegades la veritat no depèn del que hom pensi o del consens d'uns quants, la veritat la presenta la realitat quotidiana resultant innegable i imprescindible de reconèixer. Ser honest significa també realitzar una anàlisi detallada de la sinceritat dels nostres sentiments i reordenar-los buscant el bé dels altres i el propi.

L'honestedat es basa en la veritat, per tant, en l'absència de contradiccions i discrepàncies entre els nostres pensaments i els nostres actes. Tot i així, l'ús de l'honestedat ha de ser curós i equilibrat, en especial a l'hora d'utilitzar-la en la comunicació amb altres. Hem de fugir de l'honestedat “brutal”, és a dir: dir el que es pensa (encara que sigui ajustat a la realitat) però sense tenir cura de les paraules, les formes i la manera d'ésser de l'altre, pel damunt de tot preval el principi de respecte als altres i a la seva persona i mai hem d'oblidar que l'ús de l'honestedat està al servei del bé propi i de l'aliè.

Com tot valor s'ha d'aprendre, experimentar i treballar cada dia amb el propòsit de millorar. Com resultat ens convertirem en persones lliures d'hipocresia, generant gran confiança i empatia en el nostre entorn.


L'honestedat crea la confiança perquè neixi una autèntica amistat. Benvinguts sempre aquests bons amics!