dimarts, 15 d’abril de 2008

Oh là là!

Se li va preguntar al Dalai Lama:

- Què el sorprèn més de la humanitat?

I ell va respondre:

- Els homes, perquè perden la salut per guanyar diners, i després perden els diners per recuperar la salut. I per pensar ansiosament en el futur no gaudeixen el present, per el que no viuen ni el present ni el futur. I viuen com si no haguessin de morir mai, i moren com si mai haguessin viscut.


Diàleg que transcric aquí, venia en una presentació en format powerpoint que ahir em van enviar per correu electrònic. El Dalai Lama no deixa de tenir raó, però a mi també em sorprèn molt i de manera positiva la nostra capacitat humana de poder canviar allò que de diferent manera ens proposem, el que cal és disposició. Per tant em dic a mi i et dic a tu: ànims!